Colorimeters

DC1500 Chlorine Colorimeter

image045

SMART 3 Colorimeter

smart-3-colorimeter

COD3 Plus Colorimeter

cod3-plus-colorimeter

Portable Turbidimeters

image047

Test Kits

Combination WQ Test Kits

7449

Individual Test Kits

7182-01

Soil Test Kits

5010-01_200x200

Spectrophotometers

SMART® Spectro 2 Spectrophotometer

smart-spectro-2-spectrophotometer

UV/VIS Spectrophotometer

uv-vis-spectrophotometer

Test Strips

Insta-Test Strips - Water and Wastewater

insta-test-strips-water-and-wastewater

Test Papers - Water and Wastewater

test-papers-water-and-wastewater